Maria Järve

MD, üld- ja plastikakirurg

Maria Järve (sündinud 1979. a) on üld- ja plastikakirurg. Oma karjääri alustas ta üldkirurgina Tallinnas. Hilisem töö rinnavähipatsientidega äratas temas sügava huvi taastava kirurgia vastu, mis viis plastikakirurgi eriala omandamiseni Helsingi ülikooli haiglas.

Alates 2018. aastast töötab ta plastikakirurgina Turu ülikooli haiglas. Esteetilises plastikakirurgias on ta kogemusi omandanud töötades 2018-2020 Helsingis tunnustatud kliinikus Siluetti.

Igapäevaselt ravib ta kasvajate või traumade poolt põhjustatud koedefektidega patsiente, samuti kaalukaotuse järgselt keha kontuurimise operatsioone vajavaid patsiente.

Eriti südamelähedane on talle rinnanäärme rekonstruktiivne kirurgia, hõlmates nii mikrokirurgilisi operatsioone kui taastamisi rasvasiirdamise või implantaatidega.

Oma töös taotlen loomulikku, patsiendi kehaproportsioonidega kooskõlas olevat esteetiliselt kaunist tulemust.

Töökogemus: 
  • 1997-2003 Tartu Ülikool, arstiteaduskond
  • 2003-2008 Üldkirurgia resident (PERH, Tallinn;  Kymenlaakson keskussairaala)
  • 2008-2011 Üldkirurg (ITK, Tallinn)
  • 2012-2013 Üld- ja rinnanäärme kirurg (OYS, Oulun yliopistollinen sairaala)
  • 2014-2018 Plastikakirurgia resident (HYKS, Helsingin yliopistollinen keskussairaala)
  • 2018-2020 Esteetilise kirurgia kliinik Siluetti, Helsinki
  • 2018 -        Plastikakirurg (TYKS, Turun yliopistollinen keskussairaala)

 

Dr Maria Järve valdab eesti, soome ja inglise keelt. 

Dr Järve on CPF (Chirurgi Plastici Fenniae, Soome plastikakirurgide selts) liige.