Greete Riimaa

arst

Lõpetasin Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas 2021. aastal, kuid olen tervishoius töötanud aastast 2017. Eelnevate tööaastate jooksul olen saanud kinnitust teadmisele kui oluline on mõista inimest kui tervikut. 

Pean oma töös esmatähtsaks kuulata kliendi eesmärke ja anda soovitusi enda arstiteadmistest lähtuvalt. Parima tulemuse saavutamiseks on vajalik jagada personaalseid soovitusi ja koostada individuaalne plaan protseduuride osas, mis kliendi eesmärke kõige paremini realiseeriks. Erinevaid protseduure kombineerides on võimalik saavutada parim tulemus.

Minu jaoks on esteetiline meditsiin väga huvitav valdkond, võimaldades inimestes tuua välja parimad omadused, kuid sealjuures kaotamata iga inimese isikupära.